निकै ठुलो दण्ड भोग्नुपर्छ त्यो दिन आउदैछ, नेपलीले दुख पाउन पुगेकै छैन : Dr. Jagman Gurung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
>
Close