पतन हुनेबेलामा मान्छेले उल्टो सोच्छ, यिनीहरु समाप्तको बिन्दुमा : Anil Yogi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
>
Close